دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ترکیب سهامداران
۱۳۰۷

موسسان، سهامداران اصلی و ترکیب سهام آنان در شرکت بیمه سرمد بشرح ذیل است:

 

نوع سهامدار
نام
تعداد سهام
مبلغ سهام (ریال)
درصد سهام (%)
موسسان
بانک صادرات ایران
80.000.000
80.000.000.000
20
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
80.000.000
80.000.000.000
20
موسسه همیاری غدیر
72.000.000
72.000.000.000
18
جمع موسسان
232.000.000
232.000.000.000
58
پذیره نویسان
شرکت آرمان صادرات سپهر
20.000.000
20.000.000.000
5
گروه توسعه اقتصادی رستا
80.000.000
80.000.000.000
20
سایر سهامداران 
(2222 شخص حقیقی و حقوقی)
68.000.000
68.000.000.000
17
جمع پذیره نویسان
168.000.000.000
168.000.000.000
42
جمع کل
400.000.000.000
400.000.000.000
100
 
  • بیمه سرمد
  • بیمه نامه
  • سرمد
  • سرمد صادرات
  • سرمد شهر
  • بانک صادرات
  • بانک شهر
  • صادرات شهر
  • بیمه
  • sarmad
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019