سه شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷
مراکز پرداخت خسارت
۲۰۸۹

 

بیمه گذار محترم لطفا در صورت وقوع خسارت خودرو(ثالث و بدنه) با شماره تلفن 02184325 تماس حاصل فرمائید
بیمه گذار محترم لطفا برای دریافت خدمات درمانی با شرکت کمک رسان ایران تماس بگیرید.

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه سرمد
 • صادرات
 • بانک صادرات
 • سرمد
 • سرمد صادرات
 • پرداخت خسارت
 • خسارت
 • پرداخت
 • sarmad
بالا