دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تخفیفات گروهی انواع بیمه نامه مسئولیت
۷۲۲

بر طبق قانون کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و موظف اند نسبت به جبران آن اقدام نمایند. مناسب ترین و اقتصادی ترین راه حل برای جبران چنین خساراتی، بیمه مسئولیت مدنی می باشد. در واقع با توسعه جوامع و گسترش فعالیت های اجنماعی، هر شخص می تواند در نتیجه اعمال یا ترک عمل خود خطری ایجاد نماید و موجب زیان به دیگری گردد و مسئول جبران خسارات شناخته شود. در همین راستا بیمه سرمد با ارائه انواع بیمه نامه های مسئولیت این امکان را فراهم می سازد تا با آرامش خاطر، به فعالیتهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پرداخته شود.

لذا با عنایت به رشد جمعیت، پیچیدگی حوادث، پیشرفت و تکنولوژی و تعدد آن در صنایع و حرف مختلف و همچنین در روابط اجتماعی افراد، هر فردی به اقتضای شغل، حرفه، خدمات، ارتباطات و مراودات اجتماعی که دارد، می تواند نسبت به تهیه بیمه نامه مسئولیت مورد نظر اقدام نماید.

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه مسئولیت
 • تخفیف
 • تخفیف گروهی
 • تخفیفات
 • تخفیف گروهی بیمه مسئولیت
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه سرمد
 • بیمه
 • سرمد
 • sarmad
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019