دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تخفیفات درمان گروهی
۸۳۵

یکی‌ از انواع‌ پوشش های‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌ بیماری‌ (درمانی‌) است‌. باتوجه‌ به‌ اینکه‌ بشر همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌ مختلف‌ بیماریها بوده‌ است‌ ناچار برای‌ بهبودی‌ و معالجه‌ متقبل‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ پزشکی‌، دارو و اعمال‌ جراحی‌ و نیز مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور کمک‌ به‌ مردم‌ در چنین‌ مواردی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ طرحهای‌ گوناگون‌ بیمه‌های ‌بیماری‌ را ارائه‌ می‌کنند. همچنین‌ در اغلب‌ کشورها کارکنان‌ دولت‌ و یا واحدهای‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ از طرح ‌بیمه‌های‌ بیماری‌ جمعی‌ استفاده‌ می‌کنند. در حال‌ حاضر بیمه‌ بیماری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌ در کشورهای‌ جهان‌ شمرده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ بیمه‌ در کشور ایران‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ عرضه‌ می‌گردد.

کلیه کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که به صورت تمام وقت در استخدام بیمه گذار می باشند به همراه افراد تحت تکلف آن ها

فرزندان دختر تا زمان ازدواج و یا اشتغال به تحصیل

فرزندان پسر تا سن 18 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی تمام وقت تا سن 20 سال تمام. در مورد دانشجویان، با ارائه گواهی تحصیلی تا سن 25 سال تمام و در مورد دانشجویان پزشکی و دکترا تا سن 26 سال تمام

نوزادان در بدو تولد

فرزندان معلول ذهنی و جسمی بدون در نظر گرفتن سقف سنی آن ها

شرایط دریافت بیمه مازاد درمان

گروه برای استفاده از مزایای بیمه مازاد درمان تشکیل نشده باشد

 کلیه اعضای گروه بیمه گر اولیه داشته باشند

گروه دارای مدارک و مستنداتی از قبیل پروانه فعالیت، مجوز کسب و کار و ... از سوی مراکز صلاحیت دار باشند

حداقل 70 درصد اعضای گروه براساس لیست پرداخت حق بیمه  متقاضی بیمه باشند

بیمه مازاد درمان گروهی

سازمان های موفق برای بالابردن رضایتمندی کارکنان خود انواع خدمات رفاهی و درمانی را برای آن ها فراهم می کنند زیرا در این صورت است که کارکنان به کارفرمای خود وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند. بیمه درمان مازاد گروهی جهت گروه های بالای 50 نفر و با هدف جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی، هزینه های تشخیصی و پاراکلینیکی بیمه شدگان مازاد بر سهم بیمه گران اولیه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و ...) تا سقف پوشش های مندرج در قرارداد، مورد تعهد قرار می گیرد.

بیمه درمان خانواده

تعهدات بیمه درمان خانواده شامل بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Daycare و هزینه پاراکلینیکی برای خود بیمه شده و اعضای خانواده تحت تکلف وی (طبق شرایط بیمه نامه) می باشد

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه درمان
 • تخفیف
 • تخفیف گروهی
 • بیمه سرمد
 • سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه درمان گروهی سرمد
 • sarmad
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019