دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
دستاوردهای بیمه سرمد تاکنون
۲۰۵۵

شرکت بیمه سرمد توانسته است تنها پس از گذشت 3 سال از شروع فعالیت به شرکتی قدرتمند و با اعتبار تبدیل شود.

برخی از دستاوردهای ویژه بیمه سرمد تاکنون:

 • پرداخت سود تضمینی و مشارکت در منافع به بیمه های زندگی در سال 1393 به میزان 28%

 • پرداخت خسارت بزرگ به نیروگاه منتظرقائم 

 •   سهم 40،89 درصدی رشته بیمه آتش سوزی در ترکیب پرتفوی شرکت، در حالی که میانگین سهم این رشته در صنعت بیمه کشور 4.2 درصد می باشد. 

 •   کسب سهم 3.37 درصد از بیمه های آتش سوزی در بازار بیمه کشور

 •   کسب سهم 0.47 درصد از بیمه های مهندسی در بازار بیمه 

 •   کسب سود عملیاتی به میزان 08/65 درصد از سود ناخالص شرکت در این دوره مالی (که رتبه شرکت را  در جایگاه مناسبی در این شاخص در بین شرکت های بیمه قرار داده است)

 •   انعقاد قراردادهای اتکایی با بیمه گران داخلی در رابطه با ریسک های بزرگ و با توجه به مدیریت ریسک شرکت 

 •   مشارکت در پذیرش قسمتی از ریسک در بیمه نامه های بزرگ در نقش راهبر به موجب قراردادهای بیمه مشترک (کنسرسیوم) با دیگر شرکت های بیمه گر در رشته های بیمه مهندسی و نفت و انرژی 

 

 • بیمه سرمد
 • دستاوردهای بیمه سرمد
 • سرمد
 • دستاوردهای صنعت بیمه
 • دستاوردهای بیمه
 • بیمه سرمد
 • صادرات
 • بیمه سرمد صادرات
 • sarmad
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019