دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سرمایه گذاری مناسب ومطمئن
۸۱۸

سرمایه‌گذاری:

 •  پرداخت سود تضمینی 16درصد در2سال اول قرارداد وسود 13درصد2سال دوم و10 درصدمازادبرآن
 •  دریافت وام تا 90درصد اندوخته بیمه‌نامه از پایان سال دوم قرارداد (بدون نیاز به ضامن)
 •  برداشت از اندوخته تا میزان 90درصد اندوخته از پایان سال اول قرارداد
 •  بازخرید بیمه‌نامه برابر با اندوخته بیمه‌نامه و بدون کسر هیچ‌گونه جریمه‌ای
 •  امکان دریافت مستمری به صورت مقطعی یا مادام‌العمر از محل اندوخته بیمه‌نامه
 • پرداخت سودمشارکت در منافع تا پایان قرارداد (این سود درسال93 28%ودر سال94 24.5%بوده است)
 • بیمه سرمد
 • سرمایه
 • سرمایه گذاری
 • بیمه
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه زندگی
 • بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه نامه زندگی
 • بیمه عمر
 • بیمه عمر سرمد
 • بیمه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه عمر سپهر سرمد
 • sarmad
 • سرمد
 • بیمه نامه عمر
 • بیمه نامه عمر سپهر سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019