دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
صندوق بیمه نامه های زندگی
۷۸۶

معرفی صندوق بیمه نامه

«نرخ سود فني علي الحساب:

نرخ سود فني علي الحساب؛ حداكثر نرخ سود فني براي دو سال اول مدت اعتبار بيمه نامه ۱۶ درصد، براي دو سال بعد ۱۳ درصد و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعيين مي شود. نرخ سود فوق الذكر، علي الحساب بوده و سود حاصل از مشاركت در منافع موضوع اين آيين نامه نيز به آن افزوده مي شود.

لازم به ذكر است، اين مصوبه جايگزين بند "ب" ماده (۳) آيين نامه شماره ۶۸ مي شود و اين آيين نامه از تاريخ۱۳۹۵.۰۶.۰۱ لازم الاجرا خواهد بود و از اين تاريخ بند "الف" آيين نامه شماره ۶۸.۱ لغو مي شود

بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند. » 

بديهي است سود فوق‌الذكر علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه‌ شركت(سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده مي‌شود.

بیمه سرمد مفتخر است باپشتوانه گروه مالی و دو بانک بزرگ کشور موفق به محقق نمودن سود 28% در سال 93 و 24.5% در سال 94 شده است.

 • سود مشارکت در منافع
 • سود بازخریدی 
 • امکان تخصیص سود مرکب در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری سپهر سرمد
 • امکان دریافت وام از محل بیمه نامه به میزان 90% اندوخته بیمه نامه  بدون چک، سفته یا هرگونه ضمانت از پایان سال دوم 
 • برداشت از اندوخته از پایان سال اول
 • امکان دریافت مستمری یا بازنشستگی از محل بیمه نامه 
 • بیمه سرمد
 • صندوق
 • صندوق بیمه نامه
 • بیمه
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه زندگی
 • بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه نامه زندگی
 • بیمه عمر
 • بیمه عمر سرمد
 • بیمه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه عمر سپهر سرمد
 • sarmad
 • سرمد
 • بیمه نامه عمر
 • بیمه نامه عمر سپهر سرمد
 • صندوق
 • صندوق بیمه نامه
 • صندوق بیمه نامه زندگی
 • صندوق بیمه زندگی
 • صندوق بیمه نامه سپهر سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019