دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
مزایای دارندگان بیمه زندگی سرمد
۱۷۸۵

مزایا

 • در بیمه نامه سپهر سرمد، با توجه به انعطاف‌پذیری محصول شما می‌توانید هر سال شرایط بیمه‌نامه خود را با توجه به وضعیت مالی خود تغییر داده و شرایط جدیدی را برای بیمه‌نامه خود ایجاد نمایید.
 • متنوع ترین روش پرداخت اعم از ماهانه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه، یکجا
 • عدم وجود محدودیت سنی (از بدو تولد تا سن 80 سالگی، امکان بیمه‌شدن وجود دارد.)
 • عدم وجود محدودیت در مدت بیمه‌نامه( بیمه‌شده می‌تواند تا 80 سالگی بیمه‌نامه را ادامه دهد)
 • بهره مندی از تخفیفات در سایر شاخه های بیمه ای 
 •  معافیت مالیاتی

 

 • بیمه سرمد
 • مزایا
 • مزایای بیمه
 • بیمه
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه زندگی
 • بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه نامه زندگی
 • بیمه عمر
 • بیمه عمر سرمد
 • بیمه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه عمر سپهر سرمد
 • sarmad
 • سرمد
 • بیمه نامه عمر
 • بیمه نامه عمر سپهر سرمد
 • مزایا
 • مزایای بیمه
 • مزایای بیمه زندگی سرمد
 • مزایای بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
 • مزایای بیمه نامه زندگی
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019