جمعه، ۶ اسفند ۱۳۹۵
پوشش های بیمه زندگی سپهر سرمد
۳۳۵

پوشش‌های بیمه‌ای:

 • سرمایه فوت طبیعی تا سقف 200 میلیون تومان 
 • سرمایه ‌فوت در اثر حادثه تا سقف 600 میلیون تومان 
 • نقص عضو ناشی از حادثه تا سقف 200 میلیون تومان 
 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه (قابل پرداخت تا 7.5 برابر حق بیمه در هر سال)
 • معافیت از پرداخت حق‌بیمه ( پرداخت حق بیمه هر سال به جای بیمه گذار تا 20 سال)
 • دریافت مستمری ( پرداخت تا 3 برابر حق بیمه به بیمه گذار تا 20 سال)
 • بیماری‌های خاص (پرداخت سرمایه امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، عمل قلب باز، سرطان و پیوند اعضای اصلی حداکثر 5 .7برابر حق بیمه برای هر بیماری)
 • بیمه نامه مشترک(پرداخت پوشش های بیمه ای برای دو نفر)
 • بیمه سرمد
 • پوشش
 • پوشش بیمه نامه
 • بیمه
 • بیمه سرمد
 • بیمه نامه
 • بیمه زندگی
 • بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه نامه زندگی
 • بیمه عمر
 • بیمه عمر سرمد
 • بیمه زندگی سپهر سرمد
 • بیمه عمر سپهر سرمد
 • sarmad
 • سرمد
 • بیمه نامه عمر
 • بیمه نامه عمر سپهر سرمد
 • پوشش
 • پوشش بیمه نامه
 • پوشش بیمه نامه زندگی
 • پوشش بیمه نامه زندگی سپهر سرمد
بالا