دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
از سوي هيات عامل بيمه مركزي دستورالعمل هيات رسيدگي به اختلافات ارزيابان خسارت بيمه اي تدوين شد
۱۳۹۵/۶/۱۰
۵۲۳
از سوي هيات عامل بيمه مركزي دستورالعمل هيات رسيدگي به اختلافات ارزيابان خسارت بيمه اي تدوين شد

بيمه مركزي، سنديكاي بيمه گران ايران و انجمن صنفي ارزيابان خسارت، هيات رسيدگي به اختلافات ميان ارزيابان خسارت بيمه اي با موسسه بيمه يا بيمه گذار را تشكيل مي دهند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، هيأت عامل بيمه مركزي دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات هيأت رسيدگي به اختلافات ميان  ارزيابان خسارت بيمه اي با موسسه بيمه يا بيمه گذار را تصويب نمود.

طبق اعلام اداره كل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسيدگي به اختلافات بين ارزيابان خسارت با شركت هاي بيمه، بيمه گذاران و ساير ذي نفعان، هيأتي مركب از نمايندگان بيمه مركزي، سنديكاي بيمه گران و انجمن صنفي ارزيابان خسارت تعيين شد.

لازم به ذكر است، بر اساس اين دستورالعمل دبيرخانه هيات در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و سنديكاي بيمه گران ايران و انجمن صنفي ارزيابان خسارت موظفند ظرف ۱۵ روز از اعلام بيمه مركزي نسبت به معرفي ۲ نفر( عضواصلي و علي البدل) براي هر دوره اقدام نمايند.

تشكيل هيات رسيدگي به اختلافات ارزيابان خسارت بيمه اي اي با موسسه بيمه  و بيمه گذاران از سوي شوراي عالي بيمه طي ماده ۱۳ آيين نامه شماره ۸۵ مصوب ۱۳۹۳ تصويب شده است.

منبع:وب سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • بیمه سرمد
  • بیمه
  • سرمد
  • sarmad
  • بیمه مرکزی
  • ارزيابان خسارت بيمه ای
بالا