سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
سهم بيمه زندگي به ميزان ۱۳.۸ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد
۱۳۹۵/۶/۶
۴۴۷
سهم بيمه زندگي به ميزان ۱۳.۸ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد

گزارش بررسي آمار عملكرد صنعت بيمه كشور در چهار ماهه اول ۱۳۹۵

سهم بيمه زندگي به ميزان ۱۳.۸ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم بيمه هاي زندگي در پورتفوي حق بيمه توليدي بازار صنعت افزايش يافت.

بنا بر همين گزارش آمار عملكرد صنعت بيمه در چهار ماهه منتهي به تيرماه سال جاري به شرح ذيل است.

الف) حق بيمه توليدي:

- حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۲۰.۶درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۷۶.۱ هزارميليارد ريال رسيد .

- سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به ۶۶.۸ درصد رسيد و ۳۳.۲ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.

- ۱۰ شركت‌ بيمه ي ايران، آسيا، دانا، پارسيان، البرز، كوثر، رازي، معلم، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد) درمجموع ۸۶ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده‌اند و ۱۴ درصد مابقي حق بيمه، توسط ۱۵ شركت بيمه ديگر توليد شده است كه در اين ميان شركت بيمه "تجارت نو" پروانه فعاليت خود را از بيمه مركزي در مورخ ۱۳۹۵.۲.۶ اخذ كرده است.

- تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با حدود۷.۱۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ ميليون فقره بود.

- ۴۲.۴ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت.

- سهم بيمه زندگي به ميزان ۱۳.۸ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

- ۱۸.۶ درصد از حق بيمه هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود.

ب) خسارت پرداختي:

- شركت‌هاي بيمه حدود ۴۶.۳ هزارميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با چهار ماهه منتهي به تير ۱۳۹۴، ۳۱.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد.

- ۵۵ درصد از خسارتهاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد .

- شركت هاي بيمه در حدود ۹.۴ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردندكه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد رشد داشته است.

- ۳۷.۵ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت.

- حدود ۳۶.۴  درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه درمان پرداخت شده است.

- سهم بيمه زندگي نيز به حدود ۷.۶ درصد از خسارتهاي پرداختي بازار بيمه رسيد.

ج) نسبت خسارت:

لازم به ذكر است، بررسي آمار عملكرد شركتها و رشته هاي بيمه از حيث "نسبت خسارت" در اين مدت نمي تواند ارزيابي مطلوبي از عملكرد آنها در دسترس قرار داده و فعاليت واقعي شان را نشان بدهد، چرا كه با گذشت تنها چهار ماه از سال، دريافت كامل حق بيمه هاي مربوط به برخي از بيمه نامه هاي صادره در اين مدت انجام نگرفته و به مرور طي سال وصول خواهند شد.

با اين وجود، آمار نسبت خسارت در شركتها و رشته هاي بيمه در اين مدت به شرح ذيل است:

- نسبت خسارت صنعت بيمه در اين مدت معادل ۶۰.۹ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۱ واحد افزايش نشان ‌داد.

- نسبت خسارت ۸ شركت بيمه: ميهن، حافظ، سينا، ايران، نوين، دانا، ملت و البرز (به ترتيب با: ۱۴۸.۴، ۹۴.۸، ۹۱.۳، ۸۲.۶، ۸۱.۹، ۷۶.۵، ۷۶.۵ و ۶۵.۳ درصد) بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده است.

- پس از شركتهاي بيمه نامبرده، نسبت خسارت شركت بيمه سرمد (با ۵۷.۶ درصد) از نسبت خسارت ساير شركتهاي بيمه بالاتر بوده اما پايين تر از سطح بازار بيمه قرار دارد.

- دو رشته‌ بيمه درمان و بدنه اتومبيل (با ۱۱۹.۲ و ۷۱.۱ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند.

- پس از رشته هاي نامبرده دو رشته بيمه اي حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد (با ۵۸.۶ و ۵۳.۸ درصد) نسبت خسارتي بالاتر از ساير رشته ها داشته اما از نسبت خسارت بازار بيمه پائين تر است.

گفتني است نسبت خسارت عبارتست از: حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن مبالغ خسارتهاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود.

شايان ذكر است كه آمار تفصيلي اين گزارش هفته گذشته در پرتال بيمه مركزي( بخش گزارش آماري، زير بخش آمار فصلي با عنوان آمار فصلي ۹۵ ) بارگذاري شده است.

منبع:وبسایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • بیمه سرمد
  • بیمه
  • سرمد
  • sarmad
  • بیمه مرکزی
  • حق بیمه
  • بیمه زندگی
  • بیمه عمر
بالا