دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
شوراي عالي بيمه تصويب كرد مجوز تاسيس بيمه هاي تخصصي زندگي به شركتهاي بيمه مختلط
۱۳۹۶/۷/۲
۷۹۵
شوراي عالي بيمه تصويب كرد مجوز تاسيس بيمه هاي تخصصي زندگي به شركتهاي بيمه مختلط

در راستاي تحقق هدف برنامه ششم توسعه در مورد توسعه بيمه‌هاي زندگي، شوراي‌عالي بيمه با اصلاح بندهايي از ماده ۶ آيين‌نامه ۴۰ براي شركت‌هاي بيمه مختلط، زمينه لازم براي تخصصي شدن شركت‌هاي بيمه موجود را فراهم ساخت.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر عبدالناصر همتي رئيس شوراي‌‌‌عالي بيمه گفت: در جلسه عصر روز گذشته شوراي عالي بيمه با حذف محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي ب، پ و ت ماده ۶ آيين‌نامه ۴۰ نحوه تأسيس بيمه‌هاي غيردولتي به شركت‌هاي بيمه مختلط مجوز داده شد كه بتوانند بيمه تخصصي زندگي تاسيس نمايند.

رئيس كل بيمه مركزي تاكيد كرد، موسسات بيمه مختلط در صورت تقاضاي تاسيس موسسه بيمه تخصصي (اعم از زندگي يا غيرزندگي) از شمول محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي ب، پ و ت ماده ۶ آيين‌نامه ۴۰ مستثني مي‌باشند. در اين صورت موسسه بيمه متقاضي از زمان صدور پروانه فعاليت موسسه تخصصي جديد، مجاز به فعاليت به صورت مختلط نخواهد بود.

دكتر همتي افزود: چنانچه موسسه بيمه مختلط تقاضاي تاسيس بيمه تخصصي را نداشته باشد مكلف است طبق آيين‌نامه ۶۸ مصوب شوراي‌عالي بيمه حساب‌هاي معاملات بيمه‌هاي زندگي را از ساير حساب‌هاي خود تفكيك و دفاتر مالي خود را بر آن اساس تنظيم كند.

در جلسه عصر روز گذشته شوراي‌عالي بيمه، همچنين آيين‌نامه و ضوابط صدور بيمه‌نامه مشترك توسط شركت‌هاي بيمه را مورد تصويب قرار داد.

منبع:وب سایت رسمی بیمه مرکزی

  • بیمه سرمد
  • بیمه
  • سرمد
  • بیمه مرکزی
  • شورای عالی بیمه
  • بیمه تخصصی زندگی
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019