سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
دكتر همتي در نشست نقش صنعت بيمه در نظام تامين مالي با تاكيد بر بيمه صادرات سرمايه گذاري نبايد رابطه ميان توسعه يافتگي و ضريب نفوذ بيمه را ناديده گرفت
۱۳۹۶/۷/۲
۳۹
دكتر همتي در نشست نقش صنعت بيمه در نظام تامين مالي با تاكيد بر بيمه صادرات سرمايه گذاري نبايد رابطه ميان توسعه يافتگي و ضريب نفوذ بيمه را ناديده گرفت

رئيس كل بيمه مركزي در نشستي كه امروز عصر در اتاق بازرگاني تشكيل شد بر تقويت نقش صنعت بيمه در سطح بين المللي و پوشش ريسك هاي صادرات تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي در اين نشست با اشاره به ظرفيت هاي صنعت بيمه در كشور براي پوشش ريسك هاي بازرگاني گفت: فعالان بازرگاني مي توانند با بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در صنعت بيمه كشور، كالا ها و خدمات صادراتي خود

وي افزود: صنعت بيمه ما توان پوشش بيمه اي صادرات كشور به جز ريسك هاي غير قابل ارزيابي و پيش بيني نشده نظير ريسك هاي سياسي را دارد و بايد در سطح بين المللي بيشتر ديده شود.

دكتر همتي با اشاره به رشد ضريب نفوذ بيمه در سال هاي اخير گفت: عامل اصلي افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي ديگر علاوه بر ارتباط مستقيم آن با توسعه يافتگي، بيمه هاي عمر است.

وي گفت: در حال حاضر سهم بيمه هاي عمر در كشور ما ۱۴ درصد است كه براي تغيير رتبه ضريب نفوذ بيمه كشور بايد تا ۵۰ درصد رشد يابد.

رئيس كل بيمه مركزي در همين راستا از ارائه تسهيلات ويژه براي ايجاد شركت هاي تخصصي بيمه عمر خبر داد و گفت: در مصوبات اخير شوراي عالي بيمه، به شركت هاي بيمه براي ايجاد شركتهاي تخصصي بيمه عمر مجوز داده شد تا بتوانند با شيوه بازاريابي خاص، بيمه هاي عمر را بيش از پيش در ميان مردم رواج دهند.

دكتر همتى با اشاره به اهميت بيمه هاى اعتبارى گروهى، از برنامه هاى بيمه مركزى براى توسعه اين نوع بيمه ها و نيز بيمه مسوليت توليد كننده در قبال مصرف كننده خبر داد.

لازم به ذكر است در اين نشست، رئيس كل بيمه مركزى و معاونان وي بطور تفصيلى به سوالات اعضاى كميته پاسخ دادند.

منبع:وب سایت رسمی بیمه مرکزی

  • بیمه سرمد
  • بیمه مرکزی
  • بیمه صادرات
  • صنعت بیمه
  • دکترهمتی
  • ضریب نفوذ بیمه
بالا