دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
با تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا و برای سومین سال متوالی صورت گرفت:
۱۳۹۵/۷/۸
۶۰۰
با تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا و برای سومین سال متوالی صورت گرفت:

بیمه سرمد برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی با نسبت 366 درصد در سال 1394 شد

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، رتبه توانگری مالی این شرکت در سطح یک توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در متن این نامه آمده است: «در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، (شماره 69) به استحضار می‌رساند حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی نسبت توانگری مالی آن شرکت 366 درصد – سطح یک، مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد».
یادآور می‌شود بیمه سرمد در سالهای 1392و 1393 نیز به ‌ترتیب موفق به کسب رتبه توانگری مالی در سطح یک با نسبت‌های 466 و 464 درصد شده بود و این برای سومین بار است که این رتبه را از بیمه مرکزی ج.ا.ا دریافت می‌نماید.
لازم به ذکر است که توجه به شاخص‌های توانگری مالی یکی از اهداف مهم بیمه سرمد می باشد که همواره توسط مدیر عامل، اعضاء هیأت مدیره، معاونین و مدیران این شرکت مورد تاکید قرار گرفته است.
این گزارش می‌افزاید، مبنای محاسبات توانگری، اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی موسسات بیمه، مفاد آئین نامه 69 و وضعیت شاخص‌ها در ریسک‌های بیمه‌گری، بازار، اعتبار، نقدینگی و همچنین دارایی‌های قابل قبول و دارایی‌ها و بدهی‌های جاری، ارزش مطالبات از داخل کشور و سرمایه موجود می‌باشد.
موسسات بیمه جهت اجرا و ارائه محاسبات مذکور موظفند بر اساس ماده 6 آیین نامه پس از محاسبه و تائید آن در هیات مدیره همراه با اظهار نظر حسابرس با امضای مدیرعامل شرکت جهت تائید به بیمه مرکزی ارسال نمایند و بیمه مرکزی نیز موظف است پس از بررسی مراتب تایید توانگری را به موسسه بیمه اعلام کند.
بر اساس این گزارش، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر هستند، در سطح یک، ‌موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ۷۰ و کمتر از ۱۰۰ درصد هستند، در سطح دو، موسساتی که دارای نسبت توانگری مالی بیش از ۵۰ و کمتر از ۷۰ درصد می باشند، در سطح سه و موسسات گروه سطح چهار دارای نسبت توانگری مالی بیش از ۱۰ و کمتر از ۵۰ درصد می باشند و در صورتی که نسبت توانگری مالی موسسه بیمه ای کمتر از 10 باشد در سطح پنجم قرار می‌گیرد .
منبع:وب سایت رسمی بیمه سرمد 
 
  • بیمه سرمد
  • بیمه
  • سرمد
  • بیمه مرکزی
  • sarmad
بالا