سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع بيمه مركزي
۱۳۹۵/۶/۲۸
۴۲۹
وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع بيمه مركزي

عملكرد بيمه مركزي در راستاي اعتلاي صنعت بيمه قابل قبول است

رويكرد اصلي بيمه مركزي تمركز بر نظارت و سياستگذاري است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، وزير امور اقتصاد و دارايي در مجمع عمومي ساليانه بيمه مركزي، عملكرد اين سازمان در راستاي اعتلاي صنعت بيمه را قابل قبول دانست و گفت:راهكارهاي مناسبي براي دست يابي به اهداف بلند مدت اتخاذ شده است.

وي صورت هاي مالي بيمه مركزي را مثبت ارزيابي كرد وگفت: برخي از مشكلات و كاستي هاي صنعت بيمه  با برنامه ريزي و پيشنهادات كاربردي ارائه شده برطرف مي شود.

دكتر طيب نيا وزير امور اقنصادي و دارايي اضافه كرد: صنعت بيمه كشور در مقايسه با وضعيت بيمه در جهان از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست و بايد برنامه ريزي به گونه اي باشد تا به جايگاه بهتري برسيم.

دكتر طيب نيا اضافه كرد: اين صنعت به لحاظ داشتن سهم در توليدات كشور و تركيب انواع پوشش هاي بيمه اي داراي مشكلات زيادي است و قاعدتا صنعتي كه بايد ريسك ها را پوشش دهد نبايد خودش در معرض ريسك باشد.

وي با اشاره به حضور دكتر همتي در صنعت بيمه كشور گفت: استفاده از توانمندي ايشان به عنوان يك سرمايه، مي تواند شرايط بيمه را از وضعيت فعلي عبور دهد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين نكته كه براي بيمه مركزي هم به مانند ساير حوزه هاي وزارت خانه برنامه عملياتي تدوين شده است، گفت: در اين برنامه با استفاده از نظرات كارشناسان بيمه مركزي تلاش شده بود تا به اهداف از پيش تعيين شده محقق شود.

دكتر طيب نيا با اشاره به انعطاف اين برنامه افزود: اين برنامه قابليت بازنگري و اصلاح در بازه هاي مختلف زماني را دارد تا رفتارهاي اجرايي ما به صورت سنجيده و منطبق با برنامه باشد و از روزمرگي پرهيز شود.

رييس مجمع بيمه مركزي ، ابراز اميدواري كرد، صنعت بيمه به جايگاه مناسب و شايسته اي برسد و با پوشش دادن ريسك ها و عدم اطمينان دادن ها زمينه را براي سرمايه گذاري بيشتر فراهم كند

منبع:وب سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • بیمه سرمد
  • بیمه مرکزی
  • بیمه
  • سرمد
  • sarmad
  • وزير امور اقتصادي و دارايي
  • مجمع بيمه مركزي
بالا