سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
بیمه های خاص
معرفی، بیمه های خاص

یکی از انواع بیمه های ارائه شده در محصولات بیمه ای شرکت بیمه سرمد ارائه بیمه های خاص به بیمه گذاران گرامی می باشد که بیمه های خاص ارائه شده شامل:

 • بیمه سرمد
 • بیمه خاص
 • بیمه سرمد
 • سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بانک صادرات
 • سرمد صادرات
 • بیمه کشتی
 • بیمه پول
 • بیمه هواپیما
 • بیمه وجوه
 • وجوه در صندوق
 • وجوه درگردش
 • sarmad
بالا