دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه باربری
معرفی، بیمه باربری

 

بنا به نظر محققان، بیمه های باربری قدیمی ترین نوع بیمه به شکل امروزی میباشد که از اواسط قرون وسطی جهت پوشش خطرات حمل و نقل کالای متعلق به تجار و بازرگانان به صورت تعانی در کشورهای مختلف خصوصاً در بنادر اروپایی رایج بوده است.

 

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه باربری
 • بیمه نامه باربری
 • باربری
 • بیمه باربری سرمد
 • بیمه نامه باربری سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019