چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵
بیمه باربری
معرفی، بیمه باربری

 

بنا به نظر محققان، بیمه های باربری قدیمی ترین نوع بیمه به شکل امروزی میباشد که از اواسط قرون وسطی جهت پوشش خطرات حمل و نقل کالای متعلق به تجار و بازرگانان به صورت تعانی در کشورهای مختلف خصوصاً در بنادر اروپایی رایج بوده است.

 

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه باربری
 • بیمه نامه باربری
 • باربری
 • بیمه باربری سرمد
 • بیمه نامه باربری سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه سرمد
بالا