دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه آتش سوزی
معرفی، بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی توافقی است که بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد  میشود ، بدین قرار که بیمه گر (شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید 

 • بیمه سرمد
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه آتش سوزی سرمد
 • آتش
 • آتش سوزی
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه آتش سوزی سرمد
 • بیمه آتش سوزی سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019