دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه بدنه اتومبیل
معرفی، بیمه بدنه اتومبیل

در این نوع بیمه نامه، تعهد بیمه گر جبران خسارات وارده به وسیله نقلیه بیمه شده است. این بیمه نامه به صورت اختیاری و برای پوشش وسائط نقلیه در قبال آتش سوزی، صاعقه، انفجار، حوادث و سرقت کلی مورد بیمه خریداری می شود.......

  • بیمه سرمد
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه بدنه
  • بیمه سرمد
  • بیمه نامه بدنه سرمد
  • بیمه بدنه سرمد
  • بانک صادرات
  • بیمه
  • سرمد
  • sarmad
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019