دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه مسافرتی
بیمه مسافرتی
 • کشورهای شیکن 30هزار یورو
 • کشورهای شیکن طلائی 50هزار یورو
 • کشورهای عربی 10هزار یورو
 • کشورهای افریفایی وترکیه 10هزاریورو
 • کشورهای دبی قطر بحرین 10هزار یورو
 • سایر کشورها 50هزار یورو
 • کشورهای جهان بجز کانادا، ژاپن وامریکا 50هزار یورو

هر ساله هزاران نفر به خارج از کشور مسافرت می کنند و در حالیکه اکثر آنان از مزایای بیمه مسافرتی بهره مند هستند، عده کمی از آنان می توانند از خدمات بیمه ای مناسب در زمان نیاز و ضرورت استفاده نمایند.

در همین راستا شرکت بیمه سرمد، آن دسته از هموطنانی را که با قصد زیارت و سیاحت و تجارت و یا دیدار اقوام خویش از کشور خارج می شوند را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.

و باتوجه به پوشش بیمه نامه مذکورخسارت ناشی از بیماری،صدمات بدنی و حوادث و بسیاری از مشکلات هموطنان گرامی را در خارج از کشور و باتوجه به شرایط عمومی قرارداد،تضمین و در محل و به ارز، جبران می نماید.

تاریخ شروع و مدت پوشش بیمه   

تاریخ شروع پوشش بیمه،از زمان خروج بیمه شده از ایران به شرح مندرج در گذرنامه است.

هدف بیمه نامه: 

آرامش و سلامت مسافرین ایرانی خارج از کشور 

مخاطبین

کلیه مسافرین خارج از کشور به هر یک از نقاط دنیا

خدمات قابل ارایه در بیمه مسافران خارج از کشور بیمه سرمد

دسترسی شبانه روزی به خدمات درسراسر دنیا.

معرفی بیمارستان ومراکز درمانی.

 اخذ پذیرش بستری در بیمارستان خارج از کشور.

سازماندهی درمان سرپائی و دندانپزشکی در خارج از کشور

تأمین هزینه خدمات بستری،سرپائی و دندانپزشکی درخارج از کشور.

 سازماندهی و تأمین هزینه انتقال پزشکی هوائی-زمینی در سراسردنیا.

 سازماندهی و تأمین هزینه انتقال جسد بیمه شده به ایران.

سازماندهی و تأمین هزینه اعزام همراه به محل بستری بیمه شده درخارج از کشور.

رسیدگی به اسنادپزشکی_درمانی خسارت بیمه شدگانی که درطول سفر و مدت اعتبار بیمه نامه خسارت دیده ولی تأمین خسارت در خارج از کشور انجام نشده است و جبران خسارت آنها پس از بازگشت بیمه شده به ایران براساس ضوابط بیمه نامه .

ارسال پیام های اضطراری به بیمه شده درخارج ازکشور.

حواله وجه نقد به بیمه شده در خارج ازکشور.

 تأمین هزینه های دفاع حقوقی ازبیمه شده در خارج از کشور.

 کمک رسانی در بازیافت گذرنامه و مدارک قانونی مفقود شده وتأمین هزینه بازیافت.

جبران خسارت فقدان بار و یا تأخیر پرواز بیمه شده در طول سفر خارج از کشور.

فرآیند صدور بیمه نامه

شخص متقاضی با مراجعه به شعب و نمایندگی های شرکت بیمه سرمد و ارائه اصل پاسپورت به بیمه گر، همچنین اعلام کشور مقصد و مدت سفر می تواند نسبت به درخواست صدور بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور اقدام نماید و متقاضی باید نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1. تکمیل فرم پیشنهاد توسط متقاضی یا نماینده وی.
2. اعلام حق بیمه بر مبنای کشور مقصد، مدت سفر و سن متقاضی.
3. واریز حق بیمه اعلام شده.

مدارک مورد نیاز

 1. فرم پیشنهاد و تکمیل شده توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی وی

 2. گذرنامه شخص مسافر

تخفیف حق بیمه: درصورتیکه بیمه شدگان طی یک گروه و با مدت و مقصد سفر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه‌ای اقدام نمایند، می‌‌تــوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:

1. گروههای : 10 نفر الی 20 نفره، به میزان 5%حق بیمه .
2. گروههای : 21 نفر الی 50 نفره، به میزان 10%حق بیمه .
3. گروههای : 51 نفر الی 100 نفره، به میزان 15%حق بیمه .
4. گروههای : بالای 100 نفره، به میزان 20%حق بیمه .

 

فرآیند دریافت خسارت

1. اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت 168 ساعت (7روز) به یکی از مراکز کمک رسان پس از شروع بستری و یا مشاوره پزشکی.
2. خسارت فقط در محل وقوع حادثه و یا بروز بیماری و به ارز پرداخت خواهد گردید.

 • بیمه سرمد
 • بیمه مسافرتی
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه مسافرتی
 • مسافرت
 • بیمه مسافرتی سرمد
 • بیمه نامه مسافرتی سرمد
 • بیمه سرمد
 • sarmad
 • سرمد
 • درمان مسافران خارج از کشور
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019