سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
بیمه های خاص
بیمه های خاص

بیمه هواپیما:

خسارت های وارد به بیمه‌گذاران‌ را در قبال‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپیما مانند مالکیت‌، اداره‌، تعمیر ونگهداری‌ و یا فروش‌ ارائه‌ می‌دهد در صورت‌ بروز حادثه‌، هم‌ خسارات‌ مالی‌ به‌ وسیله‌ نقلیه‌ و هم‌ خسارات‌ مالی‌ وجانی‌ وارد به‌ افراد ثالث‌، مسافر و خدمه را با توجه به نوع پوشش اخذ شده شامل‌ می‌شود.

- معرفی بیمه نامه 

- راهنمای خرید

- راهنمای دریافت خسارت

بیمه کشتی:

در بیمه بدنه و مسئولیت کشتی خسارت های وارد به بدنه شناور ها و مسئولیت مالکان انها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود.ممکن است فقط بدنه کشتی و یا بدنه به همراه تجهیزات و ماشین آلات آن بیمه شود.علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین آلات شناورها را تهدید می کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرند.

-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

بیمه وجوه نقد:

وجوه نقد ، اوراق بهادار و مسکوکات موجود در صندوق بانکها ، موسسات و شرکتها در تمام مدت شبانه روز و کلیه وجوه در حین نقل و انتقال توسط بیمه گذار در مقابل خطرات ذکر شده تحت پوشش قرار می گیرد.

-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

 • بیمه سرمد
 • بیمه خاص
 • بیمه سرمد
 • سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بانک صادرات
 • سرمد صادرات
 • بیمه کشتی
 • بیمه پول
 • بیمه هواپیما
 • بیمه وجوه
 • وجوه در صندوق
 • وجوه درگردش
 • sarmad
بالا