سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
بیمه باربری
بیمه باربری

امروزه بیمه گران به ازای وجهی که به عنوان حق بیمه از صاحبان یا ذینفعان کالاها به عنوان بیمهگذار دریافت میکنند، تعهد می نمایند چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای ( مبدا) به نقطه دیگر (مقصد) در اثر وقوع خطرهای مندرج در بیمه نامه و یا شرایط پیوست آن (کلوز) ، کالا تلف و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود، زیان وارده را جبران نماید.

بیمه سرمد نیز با کارشناسان مجرب و کارآزموده خود آماده است محمولات تجار و تولیدکنندگان را با مناسبترین شرایط بر حسب نوع کالا و نحوه حمل ، منطبق با نیاز مشتریان گرامی، تحت پوشش قرار دهد.

بیمه نامه های باربری بر حسب آنکه تحت چه شرایطی صادر و یا با چه وسیله ای حمل شوند و یا اینکه مبدا و مقصد حمل در چه کشوری باشد، در انواع مختلف در بازار بیمه کشور صادر میشوند. 

انواع بیمه های باربری :

 • بیمه باربری بین المللی: این بیمه نامه محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی را براساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن شروط A- B- C تحت پوشش قرار می دهد. 

​-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

 • بیمه باربری داخلی: چنانچه مبدا و مقصد مورد نظر جهت حمل کالا در داخل کشور واقع شده باشد.

​-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

 • بیمه باربری واردات وصادرات:این بیمه نامه محموله های وارداتی و صادراتی را بر اساس شرایط استاندارد انستیتو بیمه گران لند(شروط A-B-C) تحت پوشش قرار می دهد.
  به طور کلی مجموعه شرایط A جامع ترین نوع پوشش و شرایط C حداقل پوشش ها را شامل می شود.

​-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

مراحل صدور بیمه نامه

به منظور صدور این بیمه‌نامه باید ابتدا (فرم پیشنهاد) بیمه‌نامه توسط مالک، بیمه‌گذار، نماینده قانونی وی تکمیل و مهر و امضاء شود و سپس در صورت لزوم از مورد بیمه بازدید به عمل آید پس از آن با توجه به شرایط اعلام شده حق‌بیمه متعلقه محاسبه و به بیمه‌گذار اعلام می شود که در صورت تائید و پرداخت، بیمه‌نامه صادر و تحویل بیمه‌گذار می‌شود.

 • تکمیل، مهر و امضا پرسشنامه (فرم پیشنهاد) بیمه نامه توسط مالک، بیمه گذار، نماینده قانونی وی
 • انجام بازدید (در صورت لزوم)
 • اعلام نرخ و شرایط به بیمه گذار
 • پرداخت حق بیمه خریدار بیمه نامه
 • صدور و تحویل بیمه نامه

​مدارک موردنیاز

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی :

 • فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی او تکمیل، مهر و امضاء شده باشد.
 • فیش واریز حق بیمه.
 • در مواقع لازم ارائه پروفروما ضروری می‌باشد.
 • فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تائید بیمه گر از مورد بیمه در موارد خاص(در بیمه‌نامه باربری صادراتی).

فرایند دریافت خسارت

در صورت بروز خسارت باید بیمه‌گذار در موعد مقرر در بیمه‌نامه موضوع را به شرکت بیمه اعلام نماید تا نسبت به تنظیم صورتجلسه خسارت و تعیین موارد آسیب دیده اقدام نماید. پس از بررسی و کنترل مستندات بیمه‌نامه و بررسی مدارک درخواستی از بیمه‌گذار در صورتجلسه خسارت، کارشناس خسارت بیمه‌گر با تهیه گزارش کارشناسی خسارت میزان خسارت قابل پرداخت را از طریق بیمه‌گر به بیمه‌گذار اعلام می‌نماید.

مدارک اعلام خسارت

 1. اصل بیمه‌نامه به همراه ضمائم آن

 2. فیش واریزی حق‌بیمه

 • بیمه سرمد
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه باربری
 • بیمه نامه باربری
 • باربری
 • بیمه باربری سرمد
 • بیمه نامه باربری سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه سرمد
بالا