سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶
بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی

 بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی،صاعقه وانفجار(خطرات اصلی) به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود.

بنابراین در بیمه آتش‌سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی.

در بیمه نامه آتش سوزی خطرات به دو دسته تقسیم می شوند:

خطرات اصلی و خطرات تبعی

خطرات اصلی:

آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار.

خطرات تبعی:

 بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی علاوه بر خطرات اصلی، مورد بیمه را تحت پوشش خطرات تبعی نیز قرار دهد، خطرات تبعی را می توان به شرح زیر نام برد.

طوفان، سیل،‌ زلزله و آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف،‌ خطر سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسیاری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد.  

مزایای بیمه آتش سوزی

جبران خسارت فیزیکی ناشی از خطرات تحت پوشش (آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه)تاسقف مندرج در  نامه

پرداخت هزینه های پاک سازی و ضایعات ناشی از عملیات اطفاءحریق

پرداخت خسارت احتمالی وارد به اموال همسایگان ، ناشی از سرایت آتش سوزی

جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله

براساس واحدهای تحت پوشش سه نوع بیمه نامه آتش سوزی داریم :

1- آتش سوزی منزل مسکونی:

در این نوع بیمه نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.واحدهای مسکونی را به 2 روش انفرادی و گروهی می توان در بیمه سرمد تحت پوشش قرارداد. 

-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

2- آتش سوزی غیرصنعتی و آتش سوزی انبار

واحدهای اداری ،تجاری مشتمل،برکلیه فروشگاههای تجاری، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها، اماکن عمومی، ساختمان های اداری، بنگاههای معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاههای موادغذایی و پروتئینی، آموزشگاه ها، مراکز خدماتی و سایر مواد مشابه می باشد.

-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

 

3-آتش سوزی صنعتی

 
 
 

منظور از بیمه‌نامه آتش سوزی صنعتی، بیمه‌نامه‌هایی می‌باشد که صرفاً برای کارگاهها، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار می‌دهد. در این بیمه‌نامه محور اصلی صدور بیمه‌نامه، تکمیل پرسشنامه و بازدید اولیه می‌باشد. بدین معنی که بیمه‌گذار می‌بایست دقیقاً ارزش ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه، کالای ساخته شده، کالای در جریان ساخت، اثاثیه و لوازم ثابت و همچنین کالای امانی را به تفکیک ذکر نماید و درصورتیکه بیمه‌گذار صورت ریز و ارزش تفکیکی موارد بیمه را ارائه ننماید بیمه‌گر بر اساس نظر کارشناس خود نسبت به تعیین ارزش اقلام بیمه شده اقدام خواهد نمود.

در صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی صنعتی بیمه‌گر می‌بایست توجه بیمه‌گذار را به عدم امکان ارائه پوشش بیمه‌ای ظروف تحت فشار بدون دریافت حق‌بیمه اضافی معطوف نماید. چراکه با توجه به شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، به صراحت جبران خسارت ناشی از انفجار ظروف تحت فشار صنعتی مستثنی شده است.

در بیمه‌نامه‌های صنعتی برای تحت پوشش قراردادن موجودی‌ها می توان از شرایط اظهار نامه‌ای استفاده نمود. همچنین اگر ساختمان و ماشین آلات واحدهای صنعتی از وضعیت خوبی برخوردار باشد می توان با رعایت اصول مربوطه شرایط ارزش بازسازی و جایگزینی را نیز به بیمه‌گذار ارائه نمود.
در این بیمه‌نامه بازدید اولیه بطور اعم، توسط کارشناس بیمه‌گر ضروری و لازم است. در صورتیکه بتوان واحدهای مختلف ریسکهای صنعتی بخصوص کارخانجات را که از یکدیگر دارای فواصل مناسب طبق شرایط موجود باشند تفکیک نمود می‌توان نرخ هر واحد تفکیک شده مورد محاسبه قرار داد‌.

-معرفی بیمه نامه

-راهنمای خرید

-راهنمای دریافت خسارت

نیاز به مشاوره دارید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

 

راهنمای خرید

فرم پرسشنامه که حاوی اطلاعات زیر می‌باشد توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی او تکمیل و امضاء می‌شود که مبنای بیمه‌نامه آتش‌سوزی قرار می‌گیرد. بیمه‌گذار با امضاء برگ پیشنهاد تایید می‌نماید که کلیه سؤالات را مطابق واقعیت پاسخ داده است. پس از آن
پرسشنامه تکمیل شده توسط بیمه‌گر بررسی و در صورتی که مورد بیمه نیاز به بازدید داشته باشد توسط کارشناسان بازدید اولیه از مورد بیمه بازدید بعمل آمده و گزارش مربوطه به واحد صدور بیمه‌نامه ارسال می‌شود پس از آن و با انجام محاسبات مربوطه حق‌بیمه به بیمه‌گذار اعلام و پس از واریز حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه صادر می‌گردد.

مدارک مورد نیاز

 1. پرسشنامه تکمیل شده
 2. مدارک بازدید اولیه
 3. فیش واریز حق‌بیمه

​در این بیمه‌نامه حق‌بیمه بر اساس ارزش مواردی که مورد بیمه واقع شده است و نیز خطراتی که بیمه‌گذار درخواست می‌نماید محاسبه می‌گردد.

فرایند دریافت خسارت

به محض اطلاع بیمه‌گر از حادثه کارشناسان او در صحنه حاضر و نسبت به بررسی موضوع اقدام می‌نماید.

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه، بیمه‌گر را کتبا و یا شفاها با اخذ تاییدیه از حادثه آگاه سازد. در غیر این‌صورت بیمه‌گر مسئول نخواهد بود. مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به علت حوادثی که خارج از اراده و اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

توجه 1) بیمه‌گذار باید بلافاصله پس از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم به منظور جلوگیری از گسترش خسارت و نجات اموال بیمه شده را بعمل آورد. مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت صرف می‌کند به فرض اینکه منتج به نتیجه نگردد به عهده بیمه‌گر خواهد بود . هزینه‌ای که بیمه‌گذار به منظور جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت مطالبه می‌کند باید با آتش‌سوزی متناسب باشد.

توجه 2) بیمه‌گذار بایستی ثابت کند که اولاً مورد بیمه در لحظه وقوع حریق در محل بیمه‌شده موجود بوده و طعمه حریق شده است. 
توجه 3) بیمه‌گذار ضمن اعلام خسارت آتش‌سوزی باید چگونگی وقوع حریق ویا شروع حریق را مشخص کند و با توجه به این موضوع است که بیمه‌گر تشخیص خواهد داد آتش‌سوزی در نتیجه تقصیر یا اهمال یا عمد بیمه‌گذار و یا اشخاص ثالث نبوده است.

توجه 4) بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه امکانات لازم به منظور رسیدگی به بیمه‌گر و نمایندگان او را فراهم آورد. اگر بیمه‌گذار به اعلام خسارت و مطالبه آن اکتفا کند و مانع از این شود که کارشناسان بیمه‌گر از محل بازدید کنند قطعاً این امر حمل بر مسئول بودن بیمه‌گذار و موجب محرومیت وی از دریافت خسارت خواهد شد.

مدارک اعلام خسارت

 1. اصل بیمه‌نامه و ضمائم آن

 2. گزارش مقامات انتظامی (در صورت نیاز)

 3. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت طوفان یا سیل)

 4. گزارش کارشناس خسارت

 5. گزارش آتش‌نشانی

 • بیمه سرمد
 • بیمه آتش سوزی
 • بیمه آتش سوزی سرمد
 • آتش
 • آتش سوزی
 • بیمه
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه آتش سوزی سرمد
 • بیمه آتش سوزی سرمد
 • سرمد
 • sarmad
 • بیمه سرمد
بالا