یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۶
بیمه بدنه اتومبیل
بیمه بدنه اتومبیل

دراین بیمه نامه بیمه گر متعهد می گردد چنانچه مورد بیمه به علت هریک از حوادث مشمول بیمه از بین رفته و یا به آن خسارت وارد شود، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر و یا مبلغ خسارت را طبق شرایط بیمه نامه پرداخت نماید. همچنین این بیمه نامه قابلیت افزودن پوشش های اضافی، با پرداخت حق بیمه مربوط به آن را دارا می باشد.

هدف از ارائه این بیمه نامه:

جبران هر نوع خسارتی که به خودرو وارد می‌شود و یا از اجزای خودرو سرقت شود.

- خسارت های قابل جبران در بیمه نامه بدنه 

- خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط آن باشد  و یا چنانچه در حین حرکت اجزا و یا محمولات خودرو به خود آن برخورد نماید و موجب بروزخسارت شود.

خسارتی که در اثر  ،صاعقه و یا  به موضوع بیمه و یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.

درصورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی بوسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است،خسارت وارد شود.

خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

- سرقت درجای قطعات، لوازم خودرو و آسیب وارد شدن به خودرو یا لوازم آن در هنگام سرقت.

خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط آن باشد  و یا چنانچه در حین حرکت اجزا و یا محمولات خودرو به خود آن برخورد نماید و موجب بروزخسارت شود.

خسارتی که در اثر  ،صاعقه و یا  به موضوع بیمه و یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.

درصورتیکه موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی بوسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است،خسارت وارد شود.

خسارتی که درجریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

در پرداخت خسارت بیمه بدنه، بخشی از خسارت به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذارمی باشد.

پوشش های اضافی :

 افزایش قیمت خودرو

افت قیمت خودرو

سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو

شکست شیشه به عللی غیر از خطرات اصلی

سیل و زلزله و آتشفشان

خسارات ناشی از تاثیر مواد شیمیایی

هزینه ایاب و ذهاب در مدت تعمیر

خرید بیمه نامه

به منظور خرید این بیمه‌نامه ابتدا بیمه‌گذار و یا نماینده قانونی وی نسبت به تکمیل و ارائه فرم پیشنهاد اقدام می‌نماید، سپس کارشناس بیمه از خودروی مورد بیمه بازدید می‌کند. پس از آن حق‌بیمه مربوطه محاسبه و به بیمه‌گذار اعلام تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و پس از پرداخت حق‌بیمه ، بیمه‌نامه صادر و تحویل می‌شود.

مدارک موردنیاز

1.    تکمیل فرم پیشنهاد
2.    کارت خودرو
3.    بیمه‌نامه سال قبل (در صورت وجود)
4.    گزارش بازدید

تخفیف بیمه بدنه مشمول بیمه گذارانی می شود که در طی یکسال بیمه ای یا بیشتر از محل بیمه نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند.

جدول تخفیفات باتوجه به تعرفه  بصورت ذیل می باشد.

سال های عدم خسارت

تخفیفات

سال اول

25%

سال دوم

40%

سال سوم

50%

سال چهارم

60%

 

 

به منظور اعلام خسارت‌های مالی با مرکز پیام شرکت سامان نگار ایرانیان با شماره تلفن 84325-021 تماس حاصل نمایید .

در صورت بروز خسارت بیمه‌گذار باید در کمترین زمان ممکن نسبت به اعلام خسارت اقدام نماید. در این صورت با تکمیل فرم اعلام خسارت و تکمیل و درج اطلاعاتی چون مشخصات بیمه‌نامه، مشخصات راننده، مشخصات طرف حادثه و چگونگی وقوع حادثه اقدام می‌شود. پس از آن بیمه‌گر نسبت به بازدید از خودروی آسیب دیده اقدام و مدارک پرونده را تکمیل می‌نماید و نهایتا بر اساس نرخ های روز قطعات و لوازم خودرو نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام می‌شود 

توجه 1: در صورتیکه مورد بیمه نیاز به تعویض قطعه داشته باشد ارائه فاکتور الزامی است.
توجه 2: بیمه‌گذار باید تا زمان خسارت (تاریخ وقوع خسارت) تمام اقساط مربوط به بیمه‌نامه را پرداخت کرده باشد.

مدارک اعلام خسارت

1.    کارت ملی بیمه‌گذار
2.    کارت خودرو
3.    اصل بیمه‌نامه
4.    کروکی مقامات انتظامی
5.    اسناد مالکیت خودروی زیان دیده
6.    فاکتور لوازم تعویضی  

  • بیمه سرمد
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه بدنه
  • بیمه سرمد
  • بیمه نامه بدنه سرمد
  • بیمه بدنه سرمد
  • بانک صادرات
  • بیمه
  • سرمد
  • sarmad
بالا