دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث

در حالیکه ظرفیت مسیرهای تردد متناسب با تعداد خودرو ها افزایش پیدا نکرده است .از طرفی قیمت انواع قطعات یدکی واجرت تعمیرات نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. براساس یک اصل پذیرفته شده در همه جوامع انسانی، هرکس مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارد و باید هر خسارتی را که از جانب او یا وسیله خطر ساز به اشخاص دیگر وارد می شود را جبران نماید.

هرگاه درحادثه رانندگی سبب وارد شدن خسارت به دیگران شوید، باید خسارت اشخاص زیان دیده را جبران نمایید.

باتوجه به موارد ذکر شده فوق ضرورت خرید و استفاده از بیمه نامه شخص ثالث خودرو بیش از پیش مشهود می باشد.

بیمه نامه شخص ثالث خودرو درشرکت بیمه سرمد در 2 نوع به هم میهنان عزیز ارائه میگردد.

(دو بیمه نامه فوق به همراه یکدیگر ارائه می گردند و به عنوان بیمه شخص ثالث شناخته می شوند.)

این بیمه نامه متضمن مسئولیت کلیه دارندگان و یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال آسیب هایی ست که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا محمولات آنها به اشخاص و اموال ثالث وارد می شود.این آسیب ها شامل جرح یا صدمات بدنی حاصل ازحوادث رانندگی، نقص عضو یا فوت و یا خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث میباشد. خسارت مالی عبارتست از زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت و یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود.

این بیمه نامه پوششی است جهت آسایش خاطر رانندگان و رفع زینهای مالی زیاندیدگان و در اغلب کشور های جهان از جمله ایران اجباری اعلام شده است.  

بیمه حوادث راننده

پوشش این بیمه نامه در بیمه نامه های شخص ثالث ارائه می گردد و پوشش تکمیلی همراه بیمه نامه است که جبران کننده غرامت فوت و نقص عضورانندگان مقصر حوادث که به موجب بیمه نامه ،ثالث محسوب نمی شوند،از محل این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند.

این بیمه‌نامه تضمین کننده مسئولیت کلیه دارندگان و یا رانندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در قبال آسیب‌هایی است که در اثر حوادث وسائط نقلیه و یا محمولات آنها به اشخاص و اموال ثالث وارد می‌شود. این آسیب‌ها شامل جبران خسارات بدنی، تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی حاصل از حوادث رانندگی همچنین جبران زیان های نقص عضو یا فوت، هر نوع دیه و یا ارش ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث است. همچنین جبران خسارت مالی عبارت است از تامین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.

بنابر قانون بیمه شخص ثالث با عنوان  "قانون اصلاح شده بیمه اجباری‌ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مندرج در قوانین بیمه مرکزی، ماده 1 تمام اشخاصی (حقوقی و حقیقی) که دارنده وسایل نقلیه موتوری باشند، مخاطب تهیه این بیمه هستند.
بر طبق این قانون تهیه بیمه شخص ثالث برای مالک وسیله نقلیه اجباری می‌باشد.

خسارات تحت پوشش

 •  خسارت‌های مالی

 • خسارت‌های جانی

 • خسارت‌های منجر به فوت و نقص عضو 

فرآیندخریدبیمه نامه

درخواست دهنده بیمه با مراجعه به یکی از مراکز بیمه سرمد، فرم پیشنهاد بیمه‌نامه شخص ثالث را دریافت و پس از تکمیل آن و وازیر مبلغ حق‌بیمه (فیش یا نقدی) بیمه نامه شخص ثالث صادر می‌گردد.

مدارک موردنیاز

•    تکمیل فرم پیشنهاد
•    کارت خودرو
•    کارت ملی بیمه گزار
•    بیمه‌نامه سال قبل (در صورت وجود سابقه بیمه)

تعهدات شرکت بیمه

شرکت بیمه متعهد می‌گردد خسارات مالی، جانی، فوت و نقص عضو سرنشین و حادثه دیدگان در تصادف را پرداخت نماید.

مبالغ این خسارت ها طبق قوانین "مصوبات قوه قضائیه" بر مبنای معادل ریالی 100 نفر شتر به ازای یک مرد تعیین

می‌گردد. بنابراین با تغییر نرخ شتر مبالغ ریالی این تعهدات تغییر می‌کند.

حق‌بیمه این بیمه‌نامه براساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه‌گر مطابق تعرفه های مصوب جاری تعیین و اعمال می‌شود. به منظور تشویق بیمه‌گذاران به دقت در رانندگی، به آن دسته از بیمه‌گذارانی که در یکسال بیمه‌ای منجر به هیچ گونه خسارتی نشده باشند، به هنگام تمدید بیمه‌نامه تخفیفاتی اعطا می‌گردد. همچنین حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه یکساله، بیش از یکبار موجب خسارت شوند، هنگام تمدید بیمه‌نامه و با توجه به تعرفه مورد عمل افزایش می‌یابد.

تخفیفات سالهای عدم خسارت

 

سال های عدم خسارت

تخفیفات

سال دوم

10%

سال سوم

15%

سال چهارم

20%

سال پنجم

30%

سال ششم

40%

سال هفتم و پس از آن

50%

 

به منظور اعلام خسارت‌های مالی با مرکز پیام شرکت سامان نگار ایرانیان با شماره تلفن 84325-021 تماس حاصل نمایید

به منظور اعلام خسارت های بدنی با مرکز پیام شرکت بیمه سرمد با شماره تلفن 43963-021 تماس حاصل نمایید .

لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت ثالث مالی:

•    کارت شناسایی خودرو یا اسناد مالکیت طرفین حادثه
•    برش بیمه نامه (کوپن) به همراه تصویر گواهی بیمه
•    بیمه نامه پیوسته و معتبر طرفین
•    گواهینامه طرفین حادثه
•    در صورتی که خسارت بیش از 2.5درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام می باشد ترسیم کروکی توسط نیروی انتظامی الزامی است

لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت بدنی:
•    اصل گواهینامه، کارت ملی وکارت خودروی مقصر و زیان دیده
•    اصل بیمه نامه مقصر و زیان دیده
•    شناسنامه و کارت ملی مقصر و مصدومین حادثه
•    تصویر برابر اصل صورتجلسه پاسگاه یا کلانتری محل و همچنین گزارش آنها به دادگاه
•    تصویر برابر اصل برگه پذیرش اولین مرکز درمانی و مدارک بیمارستانی
•    تصویر برابر اصل برگه های پزشکی قانونی از بدو تا خاتمه
•    تصویر برابر اصل کروکی یا کروکی فرضی ترسیمی ویا نظر کارشناس رسمی دادگستری
•    تصویر برابر اصل برگه های بازجویی مقصر و مصدومین و قبول تقصیر مقصر
 
درتصادفات منجر به فوت ارائه مدارک ذیل نیز الزامی می باشد:
تصویر برابر اصل برگ معاینه جسد متوفی که در آن علت مرگ صراحتا ذکر شده باشد.
تصویر برابر اصل جواز دفن متوفی. 
تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متوفی ممهور به مهر

 • بیمه سرمد
 • بیمه شخص ثالث
 • بیمه شخص ثالث شرکت بیمه سرمد
 • بیمه نامه شخص ثالث
 • بانک صادرات
 • تخفیف کارکنان بانک صادرات
 • سرمد
 • بیمه سرمد
 • sarmad
 • صادرات
 • سرمد صادرات
 • بیمه نامه
 • بیمه نامه شخص ثالث سرمد
بالا
Logo Art

Sorry! Something went wrong.

All Rights Reserved, Copyright © 2019